CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất đồ uống và thuốc lá

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu sở hữu

Page 1 of 2 1 2 > 

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
31/12/2019
Cá nhân nước ngoài 10,400 0.05  
Cá nhân trong nước 6,190,621 26.92  
Tổ chức nước ngoài 84,600 0.37  
Tổ chức trong nước 16,714,379 72.67  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
18/12/2018
Cá nhân nước ngoài 200 0  
Cá nhân trong nước 4,741,294 20.61  
Tổ chức nước ngoài 51,100 0.22  
Tổ chức trong nước 18,207,406 79.16  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
12/02/2018
Cá nhân trong nước 4,796,621 20.85  
CĐ Nhà nước 11,730,000 51  Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa
Tổ chức trong nước 6,473,379 28.15  
Do thi co cau so huu