CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất đồ uống và thuốc lá

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2019
Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa 0 100.00
Công ty TNHH MTV Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa 0 100.00
Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 0 100.00
Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam 0 100.00
 
Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2017
Công ty TNHH MTV Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Khánh Hòa - 100.00
Công ty TNHH MTV Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa - 100.00