Tin Tức

Thứ Tư, 17/08/2022 11:46

HAI và FLC bị xem xét đình chỉ giao dịch

Ngày 16/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa ra thông báo xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI).

Theo văn bản của HOSE, đến ngày 15/08/2022 thì CTCP Nông dược H.A.I chưa họp ĐHĐCĐ thường niên (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chình 31/12/2021) và chưa công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021. Đồng thời, Công ty chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán BCTC 2021,2022.

Ngoài ra, cổ phiếu HAI bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/07 theo quyết định ngày 04/07 của HOSE. Nguyên do là Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ khi kết thúc năm 2021.

Trước đó, cổ phiếu HAI vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 25/05 do Công ty chậm nộp BCTC năm 2021 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cùng ngày, HOSE cũng phát đi thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) với lý do tương tự như HAI.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty cũng như nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HOSE đề nghị cả 2 Công ty trên có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, 2022 về HOSE trước ngày 19/08.

Trước đó, ngày 05/08, HOSE đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) với lý do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Về mối liên hệ, HAI, FLCROS đều nằm trong số 6 mã chứng khoán liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết.

Thế Mạnh

FILI

Các tin tức khác

>   L14: Thông báo bổ sung cổ phiếu L14 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (17/08/2022)

>   KKC: Thông báo bổ sung cổ phiếu KKC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (17/08/2022)

>   HAI: Khả năng đình chỉ giao dịch (17/08/2022)

>   FLC: Khả năng đình chỉ giao dịch (17/08/2022)

>   VAF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo (17/08/2022)

>   VAF: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo (17/08/2022)

>   Nhịp đập Thị trường 17/08: Bất động sản gánh thị trường (17/08/2022)

>   E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/08/2022 (17/08/2022)

>   FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/08/2022 (17/08/2022)

>   FUEVN100: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/08/2022 (17/08/2022)