Tin Tức

Thứ Năm, 18/08/2022 10:31

HAG bị phạt hành chính vì cho cổ đông vay tiền

Ngày 15/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG).

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Trong năm 2021, Công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2021, HAGL xuất hiện các giao dịch cho vay với nhiều cá nhân liên quan với con số hàng trăm tỷ đồng. Nổi bật nhất là giao dịch cho Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức vay ngắn hạn hơn 102 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm. Hiện khoản vay này không còn ghi nhận đến cuối tháng 6/2022, đồng nghĩa đã được tất toán.

Điểm đáng chú ý khi bầu Đức cũng là cổ đông lớn duy nhất của Công ty, nắm giữ 34.5% vốn điều lệ.

Các khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn với các bên liên quan của HAG
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 của HAG

Cuối năm 2021, Công ty cũng ghi nhận khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn với nhiều người có liên quan khác gồm: Ông Nguyễn Ngọc Mai (gần 284 tỷ đồng), ông Lê Văn Thạch (gần 142 tỷ đồng), ông Nguyễn Kim Luân (hơn 251 tỷ đồng), ông Trần Quang Dũng (42.3 tỷ đồng).

Bên cạnh quyết định xử phạt trên, Công ty cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán) và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/01/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Đồng thời, phạt tiền 60 triệu đồng do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Theo báo cáo kinh doanh, HAG báo lãi sau thuế 128 tỷ đồng trong năm 2021. Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 tiếp tục khả quan doanh thu thuần đạt 2,260 tỷ và lợi nhuận sau thuế thu về 657 tỷ đồng, thực hiện 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Yến Chi

FILI

Các tin tức khác

>   SHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (18/08/2022)

>   VC6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (18/08/2022)

>   UNI: Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (18/08/2022)

>   VC3: Báo Cáo Kiểm Toán Về Tình Hình Sử Dụng Vốn (18/08/2022)

>   PGS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (18/08/2022)

>   Doanh nghiệp nào báo lỗ nặng nhất quý 2? (25/08/2022)

>   SGH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (18/08/2022)

>   D11: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (18/08/2022)

>   HMR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (18/08/2022)

>   ADC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (18/08/2022)