Tin doanh nghiệp

09/04 16:39

Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch HĐQT ROS CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) đã ra thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại Công ty kể từ ngày 07/04/2020.

09/04 15:26

Lãi ròng 2019 của CII giảm 55% sau kiểm toán Vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã đưa ra văn bản giải trình về kết quả kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán. Qua đó, Công ty đã lựa chọn phương án chấp nhận ...

09/04 14:59

Lợi nhuận quý 1/2020 của Dabaco đạt gấp 17 lần cùng kỳ Kết thúc quý đầu tiên của năm 2020, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) ghi nhận doanh thu 3,248 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 340 tỷ đồng, lần lượt gấp gần 2 và 17 lần ...

09/04 14:34

SGC lấy ý kiến cổ đông bổ sung sản phẩm kinh doanh Ngày 08/04, HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) thông qua quyết định tổ chức ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, dự kiến diễn ra trong tháng 5/2020.

09/04 14:06

Xây dựng Sông Hồng lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm hơn 66% Theo tài liệu ĐHĐCĐ, HĐQT CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu giảm hơn 75% về 30.7 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 5.4 ...

09/04 13:53

Nam Long muốn mua thêm 10 triệu cổ phiếu quỹ Vừa qua, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào cổ phiếu NLG năm 2020. Qua đó, Công ty dự kiến mua vào khoảng 10 triệu cp NLG đang lưu hành để ...

Các tin tức khác