Tin trái phiếu

04/03 10:42

200 tỷ đồng trái phiếu Chứng khoán IB phát hành về tay Mirae Asset Việt Nam Ngày 22/02/2019, CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ, với tổng giá trị thu về là 200 tỷ đồng. Đơn vị chi tiền gom số trái ...

27/02 09:03

Sôi động mỏ vàng trái phiếu doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp dự kiến 30-40% mỗi năm.

11/02 17:13

CII dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ.

01/02 13:15

Hơn 36.000 tỷ đồng được huy động từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ Tháng 1, đã huy động được hơn 36.000 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

22/01 16:18

REE sắp phát hành 2,320 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cho bất động sản Mới đây, HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) có quyết định triển khai phương án phát hành trái phiếu REE-BOND 2029 theo phương thức phát hành riêng lẻ, nhằm bổ sung vốn cho việc phát triển dự ...

04/01 14:33

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên của 2019 thu về 5,650 tỷ đồng Ngày 02/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6,500 tỷ đồng.

Các tin tức khác