CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi
Ngành: Hỗ trợ vận tải

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/01/20 20,500 0(0.00%) 43,140792.243,671.5411,39050
21/01/20 20,500 -100(-0.49%) 24,310580.74910.8610-
20/01/20 20,600 +100(0.49%) 7,690816.36514.232,500-
17/01/20 20,500 0(0.00%) 4,1501,490364.4410-
16/01/20 20,500 0(0.00%) 9,8601,293.75478.711080
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
TCL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2019 so với quý 4/2018
TCL: BCTC quý 4 năm 2019
TCL: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2019
TCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
TCL: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty
TCL: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
TCL: Thông báo đăng ký mô hình công ty và loại BCTC
  Tải tài liệu
   TCL: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2019
   TCL: BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2019
   TCL: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho CĐHH
   TCL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tái cơ cấu CTCP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai
   TCL: BCTC quý 3 năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngày niêm yết 24/12/2009
Vốn điều lệ 209,438,930,000
Số CP niêm yết 20,943,893
Số CP đang LH 30,158,436