CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất thực phẩm

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/08/19 18,000 0(0.00%) 0-92--
21/08/19 18,000 0(0.00%) 0-92--
20/08/19 18,000 0(0.00%) 0-41.67--
19/08/19 18,000 0(0.00%) 0-64--
16/08/19 18,000 0(0.00%) 0-97.5--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
DAT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20
DAT: Điều lệ công ty sửa đổi
DAT: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
DAT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết
DAT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
DAT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2019
  Tải tài liệu
   DAT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   DAT: Điều lệ năm 2019
   DAT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
   DAT: BCTC quý 2 năm 2019
   DAT: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2018
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 05/11/2015
Vốn điều lệ 460,054,130,000
Số CP niêm yết 46,005,413
Số CP đang LH 46,005,413