CQ.VHM.KIS.M.CA.T.01
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVHM1901
Chứng quyền CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
CVHM1901: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM1901
Chứng quyền CVHM1901: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CVHM1901: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CVHM1901
Chứng quyền CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 25/09/2019
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 5,000,000
Số CP đang LH 5,000,000