CQM MWG/BSC/C/EU/CASH-01
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
CW đáo hạn tháng 9: Có 5/8 mã lãi vị thế
CMWG1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CMWG1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CMWG1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức phát hành thực hiện thanh toán cho các nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền và hủy niêm yết do đáo hạn
CMWG1901: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm
MWG/BSC/C/EU/Cash- 01: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm
MWG/BSC/C/EU/Cash- 01: Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có đảm bảo
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 26/06/2019
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 1,000,000
Số CP đang LH 1,000,000