CTCP Cấp nước Chợ Lớn
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
13/12/19 24,300 0(0.00%) 0-10--
12/12/19 24,300 0(0.00%) 01010--
11/12/19 24,300 0(0.00%) 0-10--
10/12/19 24,300 0(0.00%) 0101,000--
09/12/19 24,300 +1,550(6.81%) 2,7201,460544--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
CLW: Thông báo kết luận của thanh tra thuế năm 2016 và năm 2018
CLW: Tài liệu bầu bổ sung Thành viên BKS
CLW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Huy Hùng
CLW: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hồ Lê Minh
CLW: Nghị quyết HĐQT về đơn giá nước sạch lộ trình 2019-2022
CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
  Tải tài liệu
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
   CLW: Nghị quyết HĐQT về đơn giá nước sạch lộ trình 2019-2022
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
   CLW: Tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2019
   CLW: BCTC quý 3 năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 11/01/2011
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Số CP niêm yết 13,000,000
Số CP đang LH 13,000,000