CTCP Cấp nước Chợ Lớn
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/08/19 24,000 0(0.00%) 19,00019,0206,012.5-16,950
21/08/19 24,000 0(0.00%) 11,7803,6962,747.27-11,760
20/08/19 24,000 +1,000(4.35%) 7,460525.38621.67--
19/08/19 23,000 +1,500(6.98%) 3,680487.92216.471,000-
16/08/19 21,500 +1,400(6.97%) 1,160769.58232--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
CLW: BCTC Soát xét quý 2 năm 2019
CLW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019
CLW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
CLW: BCTC quý 2 năm 2019
CLW: BCTC quý 2 năm 2019
CLW: Thông báo bổ nhiệm Phó Giám đốc kinh doanh
CLW: Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
  Tải tài liệu
   CLW: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   CLW: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
   CLW: BCTC quý 2 năm 2019
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 11/01/2011
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Số CP niêm yết 13,000,000
Số CP đang LH 13,000,000