Tập đoàn Bảo Việt
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Bảo hiểm và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
13/12/19 68,100 +100(0.15%) 65,4601,010.43852.393,43030,400
12/12/19 68,000 0(0.00%) 169,360920.45634.9322,320104,560
11/12/19 68,000 +300(0.44%) 91,410610.57338.7928,82039,730
10/12/19 67,700 +2,000(3.04%) 267,8601,021.22785.1313,94094,190
09/12/19 65,700 -100(-0.15%) 120,840486.951,216.8861,71074,000
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
BVH: Nghị quyết HĐQT về việc liên quan đến phát hành riêng lẻ
BVH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan đến việc ủy thác chi trả cổ tức năm tài chính 2018
BVH chi trả 700 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
BVH: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung sau phát hành cổ phiếu
BVH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn BVH
BVH đạt 1,037 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất soát xét 9 tháng đầu năm
  Tải tài liệu
   BVH: Nghị quyết HĐQT về việc liên quan đến phát hành riêng lẻ
   BVH: Điều lệ năm 2019
   BVH: Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2019
   BVH: BCTC Công ty mẹ Soát xét quý 3 năm 2019
   BVH: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 3 năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Bảo hiểm và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết 25/06/2009
Vốn điều lệ 7,008,864,340,000
Số CP niêm yết 700,886,434
Số CP đang LH 700,886,434