CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành
Nhóm ngành: Bán lẻ
Ngành: Của hàng hàng hóa tổng hợp

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
16/08/19 34,100 0(0.00%) 02.5---
15/08/19 34,100 0(0.00%) 0114.44---
14/08/19 34,100 0(0.00%) 0744.29---
13/08/19 34,100 0(0.00%) 0147.14---
12/08/19 34,100 0(0.00%) 0190---
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
BTT: Thông báo thôi giữ chức vụ Phó TGĐ
BTT: Thông báo thôi giữ chức vụ Phó TGĐ
BTT: Giải trình chênh lệch KQKD HN 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018
BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019
BTT: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2019
BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2019
  Tải tài liệu
   BTT: Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   BTT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   BTT: BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   BTT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2019
   BTT: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Của hàng hàng hóa tổng hợp
Ngày niêm yết 14/04/2010
Vốn điều lệ 135,000,000,000
Số CP niêm yết 13,500,000
Số CP đang LH 13,500,000