CTCP Sông Đà Hà Nội
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Nhà thầu chuyên môn

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
03/07/20 3,100 0(0.00%) 0----
02/07/20 3,100 0(0.00%) 0----
01/07/20 3,100 0(0.00%) 0----
30/06/20 3,100 0(0.00%) 0----
29/06/20 3,100 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ASD: Thay đổi nhân sự
ASD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ASD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ASD: Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 501,000 CP
ASD: Đỗ Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 168,000 CP
ASD: Vũ Văn Đoài - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 168,000 CP
ASD: Báo cáo thường niên 2019
  Tải tài liệu
   ASD: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ASD: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ASD: Báo cáo thường niên năm 2019
   ASD: BCTC Kiểm toán năm 2019
   ASD: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Nhà thầu chuyên môn
Ngày niêm yết 27/12/2014
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 4,000,000