CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp
Ngành: Chăn nuôi

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
03/07/20 3,300 -400(-10.81%) 26,5003,266.674,416.67--
02/07/20 3,700 0(0.00%) 0----
01/07/20 3,700 0(0.00%) 0----
30/06/20 3,700 0(0.00%) 0----
29/06/20 3,700 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
APT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
APT: Hoàng Văn Vỹ - Ủy viên HĐQT - đã bán 400,000 CP
APT: Bùi Tấn Định - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 400,000 CP
APT: Công bố thông tin thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn
APT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
APT: Công bố thông tin Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Qui chế đề cử ứng cử bổ sung bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
  Tải tài liệu
   APT: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   APT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   APT: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 09.06.2020
   APT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   APT: Báo cáo thường niên năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Chăn nuôi
Ngày niêm yết 07/06/2019
Vốn điều lệ 88,000,000,000
Số CP niêm yết 8,800,000
Số CP đang LH 8,800,000