CTCP Chiếu xạ An Phú
Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp
Ngành: Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
25/09/20 21,400 +100(0.47%) 34,070655.61565.8-90
24/09/20 21,300 0(0.00%) 33,510407.65799.44--
23/09/20 21,300 +300(1.43%) 33,970465.05670.66--
22/09/20 21,000 -550(-2.55%) 83,450908.3810.56--
21/09/20 21,550 +50(0.23%) 46,990698.86622--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
APC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
APC: Giải trình LNST trên BCTC quý 2/2020 giảm so với báo cáo soát xét 6 tháng
APC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019
APC: BCTC quý 2 năm 2020
APC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
APC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch HĐQT
APC: BCTC quý 2 năm 2020
  Tải tài liệu
   APC: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
   APC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch HĐQT
   APC: BCTC quý 2 năm 2020
   APC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   APC: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp
Ngày niêm yết 05/02/2010
Vốn điều lệ 201,213,950,000
Số CP niêm yết 20,121,395
Số CP đang LH 19,905,025