CTCP 28.1
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
08/07/20 10,000 0(0.00%) 0----
07/07/20 10,000 0(0.00%) 0----
06/07/20 10,000 0(0.00%) 0----
03/07/20 10,000 0(0.00%) 0----
02/07/20 10,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
AG1: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2020
AG1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
AG1: Thay đổi nhân sự
AG1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AG1: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
AG1: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
  Tải tài liệu
   AG1: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AG1: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AG1: Báo cáo thường niên năm 2019
   AG1: BCTC Kiểm toán năm 2019
   AG1: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 10/01/2018
Vốn điều lệ 48,633,860,000
Số CP niêm yết 4,863,386
Số CP đang LH 4,863,386