CTCP Mỹ thuật và Truyền thông
Nhóm ngành: Công nghệ và thông tin
Ngành: Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
06/12/19 15,800 0(0.00%) 0166.671,450--
05/12/19 15,800 0(0.00%) 4002001,550--
04/12/19 15,800 0(0.00%) 02251,766.67--
03/12/19 15,800 0(0.00%) 0266.671,766.67--
02/12/19 15,800 0(0.00%) 020014,333.33--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ADC: Nghị quyết HĐQT
ADC: Báo cáo tài chính quý 3/2019
ADC: Thay đổi nhân sự
ADC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018
ADC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
ADC: Báo cáo tài chính quý 2/2019
ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2019
  Tải tài liệu
   ADC: Nghị quyết HĐQT số 09-2019 ngày 29.10.2019
   ADC: BCTC quý 3 năm 2019
   ADC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019
   ADC: BCTC quý 2 năm 2019
   ADC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet
Ngày niêm yết 24/12/2010
Vốn điều lệ 30,600,000,000
Số CP niêm yết 3,060,000
Số CP đang LH 3,060,000