CTCP Xây lắp Thương mại 2
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
21/02/20 12,000 0(0.00%) 0----
20/02/20 12,000 0(0.00%) 0----
19/02/20 12,000 0(0.00%) 300300250--
18/02/20 12,000 0(0.00%) 1----
17/02/20 12,000 -1,000(-7.69%) 300300300--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ACS: Lưu Đình Quý không còn là cổ đông lớn
ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP
ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 287,494 CP
ACS: Thay đổi nhân sự
ACS: Thay đổi nhân sự
ACS: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY CP xÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
ACS: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ
  Tải tài liệu
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2019
   ACS: Tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2019
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019
   ACS: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngày niêm yết 13/07/2017
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 4,000,000