CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
20/11/19 26,000 0(0.00%) 0----
19/11/19 26,000 -1,000(-3.70%) 100100300--
18/11/19 27,000 0(0.00%) 0----
15/11/19 27,000 0(0.00%) 0----
14/11/19 27,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ACE: ACE-Thông báo kết quả kiểm toán Nhà nước điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2018
ACE: ACE-Thông báo kết quả kiểm toán Nhà nước điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2018
ACE: Công đoàn CTCP Bê tông ly tâm An Giang - Công đoàn - đã mua 200 CP
ACE: Công đoàn CTCP Bê tông ly tâm An Giang - Công đoàn - đăng ký mua 5,900 CP
ACE: Công đoàn CTCP Bê tông ly tâm An Giang - Công đoàn - đã mua 4,100 CP
ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
ACE: Công đoàn CTCP Bê tông ly tâm An Giang - Công đoàn - đăng ký mua 10,000 CP
  Tải tài liệu
   ACE: BCTC Kiểm toán nhà nước năm 2018 (điều chỉnh)
   ACE: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019
   ACE: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019
   ACE: Báo cáo thường niên năm 2018
   ACE: BCTC Kiểm toán năm 2018
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngày niêm yết 10/11/2009
Vốn điều lệ 30,507,810,000
Số CP niêm yết 3,050,781
Số CP đang LH 3,050,781