CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
16/08/19 25,700 0(0.00%) 0----
15/08/19 25,700 0(0.00%) 1001,1002,200--
14/08/19 25,700 0(0.00%) 0----
13/08/19 25,700 0(0.00%) 0----
12/08/19 25,700 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ACE: ACE-Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2018
ACE: ACE-Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
ACE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
ACE: Thay đổi nhân sự
ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ACE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ACE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
  Tải tài liệu
   ACE: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019
   ACE: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019
   ACE: Báo cáo thường niên năm 2018
   ACE: BCTC Kiểm toán năm 2018
   ACE: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngày niêm yết 10/11/2009
Vốn điều lệ 30,507,810,000
Số CP niêm yết 3,050,781
Số CP đang LH 3,050,781