CTCP Vincom Retail
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu sở hữu

Page 1 of 2 1 2 > 

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
28/12/2019
CĐ khác nước ngoài 763,656,702 32.79  
CĐ khác trong nước 194,227,315 8.34  
CĐ lớn trong nước 1,370,934,393 58.87  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
28/02/2019
CĐ khác nước ngoài 732,859,282 31.47  
CĐ khác trong nước 225,024,735 9.66  
CĐ lớn trong nước 1,370,934,393 58.87  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
04/01/2018
CĐ khác nước ngoài 521,893,641 27.45  
CĐ khác trong nước 260,054,974 13.68  
CĐ lớn trong nước 1,119,130,118 58.87  
Do thi co cau so huu