CTCP Chứng khoán Bản Việt
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu sở hữu

Page 1 of 3 1 2 3 > 

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
19/08/2019
CĐ nắm dưới 1% số CP 36,971,070 22.49  
CĐ nắm trên 5% số CP 40,304,011 24.52  
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP 87,124,919 53  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
28/01/2019
CĐ nắm dưới 1% số CP 36,151,316 22.18  
CĐ nắm trên 5% số CP 55,750,643 34.2  
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP 71,097,931 43.62  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
23/03/2018
CĐ nắm dưới 1% số CP 25,969,926 21.64  
CĐ nắm trên 5% số CP 34,193,822 28.49  
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP 59,836,252 49.86  
Do thi co cau so huu