CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu sở hữu

Page 1 of 3 1 2 3 > 

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
31/12/2019
CĐ khác 5,784,610 27.35  
CĐ lớn 15,365,390 72.65  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
31/12/2018
CĐ khác 5,784,610 27.35  
CĐ lớn 15,365,390 72.65  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
31/12/2017
CĐ khác 5,807,930 29.04  
CĐ lớn 14,192,070 70.96  
Do thi co cau so huu