CTCP Xây lắp Thương mại 2
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu sở hữu

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
29/03/2017
Cá nhân nước ngoài 6,000 0.15  
Cá nhân trong nước 3,294,010 82.35  
Cổ phiếu quỹ 278,830 6.97  
Tổ chức trong nước 421,160 10.53  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ % %  Ghi chú
31/12/2016
CĐ nước ngoài 6,154 0.15  
CĐ trong nước 3,840,036 96  
Cổ phiếu quỹ 153,810 3.85  
Do thi co cau so huu