CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Cơ cấu lao động

 
Đang tải ...
 
30/04/1945

 • 31/12/2019

 • 31/12/2018

 • 30/12/2017

 • 31/12/2016

 • 31/12/2015

 • 31/12/2014

 • 30/12/2013

 • 31/12/2012

 • 31/12/2011

 • 31/12/2010

 • 15/06/2010