CTCP Vincom Retail
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Ban lãnh đạo

Page 1 of 2 1 2 > 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2020
Bà Thái Thị Thanh Hải CTHĐQT -- N/A -- CN Kinh tế 0 n/a
Ông Brett Harold Krause TVHĐQT 1968 CN Q.hệ Q.tế,ThS QTKD 0 Độc lập
Ông Fong, Ming Huang Ernest TVHĐQT -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Fong, Ming Huang Ernest TVHĐQT -- N/A -- N/a 0 Độc lập
Bà Lê Mai Lan TVHĐQT 1969 ThS QTKD 0 n/a
Bà Nguyễn Thị Dịu TVHĐQT 1973 CN Kinh tế,CN Ngoại ngữ,ThS QTKD 427,715,101 2014
Bà Trần Mai Hoa TGĐ/TVHĐQT 1974 ĐH Kinh tế Quốc Dân,ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 0 2014
Ông Nguyễn Anh Dũng Phó TGĐ 1978 CN Ngoại ngữ 0 2013
Bà Trần Thu Hiền Phó TGĐ -- N/A -- CN Tiếng Anh 61 2014
Bà Phạm Ngọc Thoa GĐ Tài chính 1970 CN Kinh tế,MBA 0 2014
Bà Nguyễn Thị Xuân Nghĩa KTT -- N/A -- CN Kinh doanh Quốc tế,CN Kinh tế 0 2018
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang TBKS 1983 ACCA,CN Kế toán-Kiểm toán,VACPA 0 n/a
Bà Nguyễn Thu Phương Thành viên BKS 1987 ACCA,CN KTTC 61 n/a
Bà Trần Thanh Tâm Thành viên BKS 1980 CN Kế toán 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
31/12/2019
Bà Thái Thị Thanh Hải CTHĐQT -- N/A -- CN Kinh tế 0 n/a
Ông Brett Harold Krause TVHĐQT 1968 CN Q.hệ Q.tế,ThS QTKD 0 Độc lập
Bà Lê Mai Lan TVHĐQT 1969 ThS QTKD 0 n/a
Bà Nguyễn Thị Dịu TVHĐQT 1973 CN Kinh tế,CN Ngoại ngữ,ThS QTKD 427,715,101 2014
Ông Timothy J. Daly TVHĐQT 1960 CN QTKD 0 Độc lập
Bà Trần Mai Hoa TGĐ/TVHĐQT 1974 ĐH Kinh tế Quốc Dân,ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 0 2014
Ông Nguyễn Anh Dũng Phó TGĐ 1978 CN Ngoại ngữ 0 2013
Bà Trần Thu Hiền Phó TGĐ -- N/A -- CN Tiếng Anh 61 2014
Bà Phạm Ngọc Thoa GĐ Tài chính 1970 CN Kinh tế,MBA 0 2014
Bà Nguyễn Thị Xuân Nghĩa KTT -- N/A -- CN Kinh doanh Quốc tế,CN Kinh tế 0 2018
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang TBKS 1983 ACCA,CN Kế toán-Kiểm toán,VACPA 0 n/a
Bà Nguyễn Thu Phương Thành viên BKS 1987 ACCA,CN KTTC 61 n/a
Bà Trần Thanh Tâm Thành viên BKS 1980 CN Kế toán 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2019
Bà Thái Thị Thanh Hải CTHĐQT -- N/A -- CN Kinh tế 0 n/a
Ông Brett Klause TVHĐQT 1968 CN Q.hệ Q.tế,ThS QTKD 0 Độc lập
Bà Lê Mai Lan TVHĐQT 1969 ThS QTKD 0 n/a
Bà Mai Thu Thủy TVHĐQT 1975 CN K.Tế TM 0 n/a
Bà Nguyễn Thị Dịu TVHĐQT 1973 CN Kinh tế,CN Ngoại ngữ,ThS QTKD 0 2014
Ông Phan Thanh Sơn TVHĐQT -- N/A -- CN Kinh tế đối ngoại 0 Độc lập
Ông Timothy J. Daly TVHĐQT 1960 CN QTKD 0 Độc lập
Bà Trần Mai Hoa TGĐ/TVHĐQT 1974 ĐH Kinh tế Quốc Dân,ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 0 2014
Ông Nguyễn Anh Dũng Phó TGĐ 1978 N/a 0 2013
Bà Trần Thu Hiền Phó TGĐ -- N/A -- CN Tiếng Anh 61 2014
Bà Phạm Ngọc Thoa GĐ Tài chính 1970 CN Kinh tế,MBA 0 2014
Bà Nguyễn Thị Xuân Nghĩa KTT -- N/A -- CN Kinh doanh Quốc tế,CN Kinh tế 0 2018
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang TBKS 1983 ACCA,CN Kế toán-Kiểm toán,VACPA 0 n/a
Bà Nguyễn Thu Phương Thành viên BKS 1987 ACCA,CN KTTC 61 n/a
Bà Trần Thanh Tâm Thành viên BKS 1980 CN Kế toán 0 n/a