CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Ban lãnh đạo

Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 > 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2020
Ông Đào Đức Nghĩa CTHĐQT 1958 Kiến trúc sư,Tiến sĩ 11,789,000 n/a
Ông Nguyễn Văn Hiếu TVHĐQT -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Nguyễn Thế Thanh TGĐ/TVHĐQT 1972 CN Ngoại ngữ,KS Xây dựng 11,725,760 2001
Ông Trần Nhất Nguyên Phó TGĐ 1985 KS K.Tế XD 1,600 2015
Ông Lê Bá Tiến KTT/Phó TGĐ 1982 CN KTTC 0 2015
Bà Đào Thụy Thanh Hằng TBKS -- N/A -- N/a 3,000 n/a
Ông Trần Văn Nhật Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Trương Quý Phước Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
31/12/2019
Ông Nguyễn Thế Thanh CTHĐQT/TGĐ 1972 CN Ngoại ngữ,KS Xây dựng 33,690 2001
Ông Trần Nhất Nguyên Phó TGĐ/TVHĐQT 1985 KS K.Tế XD 1,600 2015
Ông Lê Bá Tiến KTT/Phó TGĐ/TVHĐQT 1982 CN KTTC 0 2015
Bà Nguyễn Thị Nhược Thùy TBKS -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Hồ Minh Phụng Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Nguyễn Văn Hiếu Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2019
Ông Nguyễn Thế Thanh CTHĐQT/TGĐ 1972 CN Ngoại ngữ,KS Xây dựng 33,690 2001
Ông Đỗ Đăng Nguyễn TVHĐQT 1978 CN Kinh tế XD 2,000 2003
Ông Trịnh Xuân Hà TVHĐQT 1977 CN Kinh tế,CN Luật 0 2012
Ông Đào Đức Cương Phó TGĐ 1968 CN Hóa 42 2010
Ông Phạm Hoàng Phương Phó TGĐ 1975 T.S Kiến trúc sư 0 2013
Ông Lê Bá Tiến KTT/Phó TGĐ 1982 CN KTTC 0 2015
Bà Phạm Thị Huyền TBKS 1982 N/a 2,000 2007
Ông Bùi Việt Tú Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Nguyễn Hoàng Sơn Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a