CTCP Xây lắp Thương mại 2
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Ban lãnh đạo

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
29/03/2017
Ông Đặng Lê Dũng CTHĐQT 1961 KS Xây dựng 611,000 2004
Ông Lê Đức Nguyên TVHĐQT 1957 KS Xây dựng 410,014 2004
Ông Michio Fujinami TVHĐQT 1950 Kiến trúc sư 0 2016
Bà Trần Thị Mai Hoa TVHĐQT 1959 KS Xây dựng 287,494 2004
Ông Đinh Viết Duy TGĐ/TVHĐQT 1964 KS Xây dựng 618,744 2004
Bà Trương Thị Xuân KTT 1963 CN Kinh tế 113,550 2004
Bà Võ Vương Mỹ Lộc Thành viên BKS 1962 CN Kinh tế 0 2015
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
31/12/2016
Ông Đặng Lê Dũng CTHĐQT 1961 KS Xây dựng 600,000 2004
Ông Lê Đức Nguyên TVHĐQT 1957 KS Xây dựng 210,014 2004
Ông Michio Fujinami TVHĐQT 1950 Kiến trúc sư 0 2016
Bà Trần Thị Mai Hoa TVHĐQT 1959 KS Xây dựng 287,494 2004
Ông Đinh Viết Duy TGĐ/TVHĐQT 1964 KS Xây dựng 618,744 2004
Bà Trương Thị Xuân KTT 1963 CN Kinh tế 2004