CTCP Vincom Retail
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Công ty con, liên doanh, liên kết

Page 1 of 2 1 2 > 

Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2019
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành 0 100.00
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc 0 100.00
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam 0 100.00
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa 0 97.27
 
Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2018
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc 0 100.00
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam 0 100.00
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa 0 97.27
 
Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2017
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc 0 100.00
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam 0 100.00
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa 0 97.80