Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 17:45

VIB báo lãi trước thuế năm 2020 tăng 42%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) báo lãi trước và sau thuế năm 2020 tăng 42% so với năm trước, ghi nhận  gần 5,801 tỷ đồng và 4,641 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm đã đề ra.

Hoạt động kinh doanh tính riêng trong quý 4 của VIB khá quả quan. Nguồn thu chính đem về 2,561 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 53% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài lãi cũng được đẩy mạnh, đem về các con số tăng trưởng. Thu từ dịch vụ tăng 44% (751 tỷ đồng), lãi từ hoạt động ngoại hối gần 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ, lãi từ hoạt động khác tăng đến 50% (77 tỷ đồng).

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.6 lần cùng kỳ và chi phí hoạt động tăng 30%, VIB vẫn báo lãi trước và sau thuế quý 4 tăng 52%, ghi nhận 1,776 tỷ đồng và gần 1,421 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, bên cạnh nguồn thu chính, VIB còn đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi, dẫn đến lợi nhuận thuần tăng 43% so với năm trước, đạt 6,751 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 50% nhưng lãi trước và sau thuế của VIB vẫn tăng 42% so với năm trước, ghi nhận gần 5,801 tỷ đồng và gần 4,641 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 4,500 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020, VIB đã vượt 29% chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VIB

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Ngân hàng tăng 33% so với đầu năm, ghi nhận hơn 244,701 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN tăng 29% (24,591 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 31% (169,520 tỷ đồng).

Phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 23% (150,360 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 89% (26,874 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của VIB tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VIB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 31/12/2020, tổng nợ xấu của VIB tăng 17% so với đầu năm, ghi nhận 2,957 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp đôi đầu năm, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 39%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ kéo từ mức 1.96% đầu năm xuống còn 1.74%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2020 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VIB

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác

>   RDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 (21/01/2021)

>   STB: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm, thay đổi tên gọi Chi nhánh quản lý Phòng GD Cần Giờ và chi nhánh quận 11 (21/01/2021)

>   SFI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (21/01/2021)

>   PDT: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   LTC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   LTC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   TTP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   VFG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP (21/01/2021)

>   NTP: Trần Thị Hoài Anh - Phó Ban Kiểm toán nội bộ - đã mua 1,000 CP (21/01/2021)

>   NTP: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - đã mua 1,000 CP (21/01/2021)