Tin Tức

Thứ Sáu, 22/01/2021 11:37

Vì sao lãi trước thuế 2020 Vietcombank đi ngang?

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) báo lãi trước thuế cả năm 2020 đi ngang so với năm trước, ghi nhận 23,045 tỷ đồng. Nợ xấu giảm 10% so với đầu năm.

Tính riêng trong quý 4, kết quả kinh doanh của VCB có phần khả quan hơn cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 20% (10,390 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ gấp 3.5 lần cùng kỳ (3,068 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một số hoạt động ngoài lãi khác sụt giảm như hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (-45%), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư không ghi nhận. Thậm chí, hoạt động khác báo lỗ đến 64 tỷ đồng.

Thêm vào đó, trong quý 4, Vietcombank tăng trích lập dự phòng đến 97% so với cùng kỳ, lên gần 3,884 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý 4 chỉ tăng 29%, ghi nhận 7,079 tỷ đồng và 5,674 tỷ đồng. Lãi sau thuế của cổ đông Ngân hàng mẹ cũng tăng 29%, đạt gần 5,668 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, hoạt động chính của Vietcombank không tăng trưởng nhiều so với năm trước khi thu nhập lãi thuần chỉ tăng 5%. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 53%, ghi nhận gần 6,609 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu từ dịch vụ thủy thác và đại lý cũng như cắt giảm chi phí từ dịch vụ. 

Vietcombank đã trích lập 9,917 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro trong năm qua, con số này tăng 46% so với năm trước. Cũng vì vậy, lãi trước và sau thuế cả năm 2020 đi ngang, ghi nhận gần 23,045 tỷ đồng và 18,468 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ đạt 18,447 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VCB

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vietcombank tăng 9% so với đầu năm, lên mức hơn 1.3 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14%, ghi nhận hơn 839,788 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của khách hàng tăng 11%, đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 55%, chỉ còn 41,177 tỷ đồng. Trong đó, tiền vay NHNN theo hồ sơ tín dụng giảm 20%, tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước giảm đến 60%, tiền gửi của NHNN ghi nhận gần 2,436 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ gần 12 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VCB tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VCB

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2020 của Viecombank đã giảm 10% so với đầu năm, chỉ còn gần 5,230 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ giảm mạnh nhất đến 62%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 0.79% đầu năm xuống còn 0.62%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2020 của VCB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VCB

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác

>   Superdong - Kiên Giang báo lãi ròng 2020 giảm mạnh 79% (22/01/2021)

>   AGP: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (22/01/2021)

>   BWS: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (22/01/2021)

>   ABC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   ATS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   PRE: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (22/01/2021)

>   GKM: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   VGP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   HHG: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   ADC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)