Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 08:00

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 21/01

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

3 phiên

4 phiên

5 phiên

Giao dịch nhiều

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

finance.vietstock.vn/tam-ly-thi-truong.htm" target="_blank">

Duy Na

FILI

Các tin tức khác

>   TCH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2020 (20/01/2021)

>   YSVN: Nghị quyết HĐTV về các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro (20/01/2021)

>   TVB: Báo cáo hoạt động năm 2020 (20/01/2021)

>   YSVN: Nghị quyết HĐTV về việc thực hiện Kiểm soát nội bộ và thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố năm 2020 (20/01/2021)

>   YSVN: Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV về khoản vay ngắn hạn (20/01/2021)

>   YSVN: Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV về khoản vay ngắn hạn (20/01/2021)

>   YSVN: Nghị quyết HĐTV về việc chi trả thưởng cho toàn bộ nhân viên cho năm hoạt động 2020 (20/01/2021)

>   VTO: Thông báo về việc vi phạm thuế và đã khắc phục (20/01/2021)

>   DAS: Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đăng ký thay đổi lần thứ 3 (20/01/2021)

>   FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/01/2021 (20/01/2021)