Tin Tức

Thứ Sáu, 22/01/2021 11:15

Lợi nhuận LDG giảm mạnh khi không có nguồn thu tài chính đột biến

Dù doanh thu thuần và lãi gộp tăng so với cùng kỳ năm trước, LDG vẫn báo cáo lãi ròng giảm 99.9%.

CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) ghi nhận doanh thu và lãi gộp tương ứng hơn 197 tỷ đồng và 66 tỷ đồng trong quý 4/2020, cao hơn cùng kỳ lần lượt 86% và 462%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng Công ty vẫn giảm mạnh khi kỳ vừa qua không có nguồn doanh thu đột biến từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn như quý 4/2019 (gần 349 tỷ đồng).

Cụ thể, LDG báo lãi ròng vỏn vẹn hơn 337 triệu đồng trong quý 4/2020, trong khi cùng kỳ lãi ròng trên 255 tỷ đồng.

Cả năm 2020, LDG đạt doanh thu thuần gần 1.39 ngàn tỷ đồng, tăng gần 77% so với năm trước. Không có nguồn thu tài chính đột biến cộng với việc biên lãi gộp giảm mạnh khiến Công ty chỉ đạt lãi ròng vỏn vẹn gần 13 tỷ đồng trong năm vừa qua, trong khi năm 2019 lãi ròng đến 603 tỷ đồng.

Trong năm 2020, nợ vay ngắn hạn của LDG tăng từ 250 tỷ đồng lên gần 588 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 4, doanh nghiệp có tổng tài sản lên đến 5.53 ngàn tỷ đồng nhưng chỉ nắm giữ 10.3 tỷ đồng tiền mặt. Các khoản mục đáng chú ý trên bảng cân đối của LDG là khoản phải thu và hàng tồn kho.

Nguồn: Thuyết minh BCTC hợp nhất quý 4/2020 của LDG

Liên quan đến những khoản tiền phải thu, Công ty ghi nhận gần 1.44 ngàn tỷ đồng các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược cả ngắn hạn và dài hạn vào cuối 2020, giảm so với 1.58 ngàn tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Vào cuối quý 4/2020, LDG cũng có khoản trả trước đáng chú ý liên quan đến một cá nhân tên Lầu Đức Duy, với giá trị lên đến 245 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC hợp nhất quý 4/2020 của LDG

Thừa Vân

FILI

Các tin tức khác

>   BSG: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   HHG: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) (22/01/2021)

>   BTW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2020 (22/01/2021)

>   BWS: Báo cáo tài chính quý 4/ 2020 của Văn phòng Công ty (22/01/2021)

>   VGR: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   L61: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   Ngân hàng đầu tiên báo lỗ quý 4, giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc (22/01/2021)

>   AMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (22/01/2021)

>   BWS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   PWS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)