Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 16:22

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và NYCP bổ sung trên sàn HOSE

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và NYCP bổ sung trên sàn HOSE như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210121_20210121 - DBT - CBTT NQ HDQT sua doi dieu le, DK CK.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   NAF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 (21/01/2021)

>   FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/01/2021 (21/01/2021)

>   HDC: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   DBT: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung (21/01/2021)

>   HCD: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   GDT: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   SQC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   SP2: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   EMC: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20/01/2021 (21/01/2021)