Tin Tức

Thứ Sáu, 22/01/2021 10:16

Đất Xanh lỗ ròng trong quý 4, nợ vay ngắn hạn gần gấp đôi đầu năm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh.

Doanh thu thuần quý 4 ở mức 1.01 ngàn tỷ đồng, chỉ bằng phân nửa cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 49%, chi phí bán hàng tăng 36% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% kéo giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Công ty ghi nhận lãi trước thuế gần 67 tỷ đồng trong quý 4, giảm trên 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các chi phí thuế, Đất Xanh báo lỗ ròng gần 44 tỷ đồng, qua đó nâng mức lỗ ròng lũy kế cả năm lên gần 432 tỷ đồng.

Nói về kết quả suy giảm mạnh trong quý 4/2020, Đất Xanh cho biết nguyên nhân do chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công.

Kết quả kinh doanh của Đất Xanh trong quý 4/2020
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của Đất Xanh

Trong năm 2020, hàng tồn kho của Đất Xanh tăng từ gần 6.8 ngàn tỷ đồng lên xấp xỉ 10.3 ngàn tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản dở dang dài hạn. Tại thời điểm cuối năm, các dự án ghi nhận giá trị lớn nhất tại khoản mục hàng tồn kho (bất động sản dở dang) là Gem Skype World (3.55 ngàn tỷ đồng), Gem Riverside (1.56 ngàn tỷ đồng) và Opal Boulevard (1.2 ngàn tỷ đồng).

Đất Xanh tăng cường vay nợ trong năm vừa qua, đặc biệt là vào quý 4. Theo đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 96%, lên mức 2.07 ngàn tỷ đồng vào cuối 2020 (vào cuối tháng 9, nợ vay ngắn hạn là 1.27 ngàn tỷ đồng). Vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 16%, lên 3.88 ngàn tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay Công ty trả trong năm này gần 308 tỷ đồng, tăng gần 56% so 2019.

Dù vậy, trong năm qua, các khoản phải thu ngắn hạn của Đất Xanh cũng giảm đáng kể và Công ty đã thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG).

Tại thời điểm 31/12/2020, Đất Xanh nắm giữ lượng tiền, tiền gửi gần 1.99 ngàn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 81% so với đầu năm.

Thừa Vân

FILI

Các tin tức khác

>   PVI: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) (22/01/2021)

>   PVI: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   QST: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   PPP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) (22/01/2021)

>   CJC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   Chịu tác động kép, lợi nhuận GAS thấp nhất trong 4 năm (22/01/2021)

>   LAS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)

>   BLI: Báo cáo tài chính quý 4/ 2020 (22/01/2021)

>   AMC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (22/01/2021)

>   KSQ: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (22/01/2021)