Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 14:32

Chủ nhãn sá xị Chương Dương ngậm "đắng" năm 2020

CTCP Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD) báo lãi ròng quý 4 và năm 2020 ở mức 412 triệu đồng và 2.4 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 83% và 85% so cùng kỳ năm trước.

Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của chủ nhãn nước giải khát sá xị Chương Dương

SCD cho biết nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận là do giảm doanh thu bán hàng đã chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Doanh thu thuần quý 4/2020 chưa tới 59 tỷ đồng, giảm 24% so cùng kỳ.

Thêm vào đó, khoản chi phí tài chính chênh lệch tăng tới gần 2.4 tỷ đồng (cùng kỳ là 5 triệu đồng). Điều này do chi phí được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 06 có liên quan đến nguyên giá tài sản tài chính tăng trong quý 4/2020.

Do đó, SCD chỉ thu về chưa tới 412 triệu đồng lãi ròng trong quý cuối năm, giảm 83% so cùng kỳ năm 2019. Đây là kết quả thấp nhất của SCD trong 11 quý gần đây (kể từ quý 2/2018).

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 của SCD. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của SCD

Tính chung cả năm 2020, SCD có doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng và lãi ròng 2.4 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và 85% so với 2019 (thấp hơn cả năm 2018).

Đáng chú ý là tình hình tải sản của SCD lại gia tăng tới 66% sau 1 năm, tổng giá trị đạt gần 410 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020. Chênh lệch chủ yếu nằm ở khoản tài sản cố định. Cụ thể trong năm vừa qua, SCD đã phát sinh thêm 178 tỷ đồng tài sản cố định thuê tài chính.

Duy Na

FILI

Các tin tức khác

>   EVS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   Giảm mạnh 63% chi phí dự phòng, SeABank báo lãi trước thuế năm 2020 tăng 24% (21/01/2021)

>   BGW: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   VPS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 (21/01/2021)

>   Giá bán và sản lượng đồng loạt giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng 2020 'đi lùi' 40% (21/01/2021)

>   GAB: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   SASCO báo lãi ròng tăng hơn 10% trong quý 4 (21/01/2021)

>   DHM: BCTC quý 4 năm 2020 (21/01/2021)

>   KHP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 (21/01/2021)

>   PC1: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan (21/01/2021)