Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 15:38

Ảnh hưởng nặng từ công ty con, Kiên Hùng báo lãi ròng quý 4 giảm 40%

Doanh thu giảm do dịch Covid-19, giá nguyên liệu tăng cao, sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản giảm, ngư trường cạn kiệt và chính sách quản lý ngư trường của Nhà nước để gỡ thẻ vàng EU… là những nguyên nhân khiến công ty con của Kiên Hùng - Công ty TNHH Thủy sản AOKI từ lãi hóa lỗ trong gang tấc.

Theo BCTC hợp nhất quý 4 vừa công bố, CTCP Kiên Hùng (HNXKHS) ghi nhận doanh thu thuần tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 334 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thành phẩm đông lạnh chiếm 80% và doanh thu bột cá chiếm gần 19% tổng doanh thu.

Các chi phí trong kỳ của KHS cũng đồng loạt giảm như chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 18%) và chi phí tài chính (giảm 9%).

Kết lại, KHS lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Theo KHS, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty con lỗ ròng gần 2.7 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu giảm do dịch Covid-19, giá nguyên liệu tăng cao, sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản giảm, ngư trường cạn kiệt và chính sách quản lý ngư trường của Nhà nước để gỡ thẻ vàng EU… là những nguyên nhân khiến công ty con của Kiên Hùng - Công ty TNHH Thủy sản AOKI từ lãi hóa lỗ.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của KHS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của KHS

Khép lại năm 2020, KHS ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với năm trước, đạt 1,184 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng giảm 28%, xuống còn 19 tỷ đồng. So với kế hoạch 2020, doanh nghiệp này thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lãi trước thuế.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của KHS giảm 14% so với hồi đầu năm, xuống còn 669 tỷ đồng. Hàng tồn kho và nợ phải trả cũng đồng loạt giảm 18%, xuống còn 669 tỷ đồng và 468 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Các tin tức khác

>   NCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (21/01/2021)

>   MDN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (21/01/2021)

>   G36: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (21/01/2021)

>   MBS: Thay đổi trụ sở Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (21/01/2021)

>   PTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (21/01/2021)

>   PBC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   PTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (21/01/2021)

>   VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (21/01/2021)

>   ILC: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hà Nội (21/01/2021)

>   VNP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)