Tin Tức

Thứ Hai, 23/11/2020 11:21

HDC: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201123_20201120 - HDC - CBTT BCKQ phat hanh trai phieu theo phuong thuc rieng le.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   BCM: Thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (20/11/2020)

>   BCG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (20/11/2020)

>   NVL: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (19/11/2020)

>   MSR: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials thông báo lãi suất cho Kỳ Tính Lãi 05 của Trái phiếu MSR112023 (Mã chứng khoán: MSR11808) (18/11/2020)

>   MHL: Bảng công bố thông tin phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - Công ty CP Minh Hữu Liên (17/11/2020)

>   PSI: Kết quả phát hành trái phiếu đợt 2.2020 (16/11/2020)

>   PSI: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 2 năm 2020 (16/11/2020)

>   HDB: Kết quả phát hành riêng lẻ (đợt 1) trái phiếu chuyển đổi (13/11/2020)

>   BVB: Quyết định Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 - 2020 (13/11/2020)

>   HCMA1905: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi và gốc trái phiếu năm 2020 (13/11/2020)