Tin Tức

Thứ Ba, 24/11/2020 17:02

ACBS: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201124_20201124-ACBS- CBTT Bao cao ket qua phat hanh trai phieu.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   HDC: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (23/11/2020)

>   BCM: Thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (20/11/2020)

>   BCG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (20/11/2020)

>   NVL: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (19/11/2020)

>   MSR: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials thông báo lãi suất cho Kỳ Tính Lãi 05 của Trái phiếu MSR112023 (Mã chứng khoán: MSR11808) (18/11/2020)

>   MHL: Bảng công bố thông tin phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - Công ty CP Minh Hữu Liên (17/11/2020)

>   PSI: Kết quả phát hành trái phiếu đợt 2.2020 (16/11/2020)

>   PSI: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 2 năm 2020 (16/11/2020)

>   HDB: Kết quả phát hành riêng lẻ (đợt 1) trái phiếu chuyển đổi (13/11/2020)

>   BVB: Quyết định Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 - 2020 (13/11/2020)