Tin Tức

Thứ Năm, 24/09/2020 08:15

Tổng Công ty 36 dự kiến phát hành gần 3 triệu cp trả cổ tức

HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) vừa thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Cụ thể, G36 sẽ phát hành gần 3 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 3.2%. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2020, sau khi được UBCK chấp thuận theo quy định.

Nguồn vốn G36 thực hiện sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty theo BCTC đã kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ. Theo số liệu tại BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của G36 ghi nhận gần 33 tỷ đồng.

Khép lại nửa đầu năm 2020, G36 ghi nhận doanh thu hơn 939 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và lãi ròng gần 9.8 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt hơn 30 triệu đồng) do khi hợp nhất BCTC thực hiện bút toán điều chỉnh để loại trừ số dự phòng được trích lập trong kỳ.

Trong năm 2020, G36 lên kế hoạch mang về 3,000 tỷ đồng doanh thu và 69 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, G36 chỉ mới thực hiện được 31% kế hoạch doanh thu và  14% kế hoạch lãi sau thuế 2020.

Một số chỉ tiêu tài chính của G36 qua các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Các tin tức khác

>   TTB: Link công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (23/09/2020)

>   VET sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 28% (23/09/2020)

>   VPI: HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/09/2020)

>   SPV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 (21/09/2020)

>   MBB: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 (22/09/2020)

>   MBB: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (22/09/2020)

>   CRE: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/09/2020)

>   SVT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/09/2020)

>   RAL: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 (22/09/2020)

>   VID: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (21/09/2020)