Tin Tức

Thứ Ba, 01/09/2020 13:32

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 22.850 tỷ đồng trong tháng Tám, tuy nhiên lãi suất trúng thầu đã tăng tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm, từ 0,06%-0,1%/năm so với tháng Bảy.

Theo số liệu thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đơn vị này đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng Tám. Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 22.850 tỷ đồng và giảm 61% so với tháng Bảy.

Theo đó, mặc dù khối lượng đặt thầu gấp 2 lần khối lượng gọi thầu song tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 76,1%.

Báo cáo này cũng cho thấy lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tháng Tám đã tăng tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm, từ 0,06%-0,1%/năm so với tháng trước đó.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.383 tỷ đồng/phiên, giảm 18,2% so với tháng Bảy. Giá trị giao dịch mua-bán được chiếm 37,38% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Cụ thể, khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương giá trị 110.000 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước.

Về giao dịch mua-bán lại, khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt hơn 589 triệu đơn vị, tương đương giá trị 65.800 tỷ đồng và giảm 14,2% về giá trị so với Bảy.

Ngoài ra, giá trị giao dịch mua thông thường của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.900 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán thông thường đạt 3.400 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán lại của khối ngoại là 601 tỷ đồng. Như vậy, các nhà đầu tư ngước ngoài đã bán ròng 1.100 tỷ đồng trong tháng.

Theo HNX, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31/8 đạt hơn 1,23 triệu tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn

Vietnam+

Các tin tức khác

>   C4G: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc và lãi Trái phiếu doanh nghiệp (31/08/2020)

>   HNF: Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu; Tình hình tài chính cơ bản của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (31/08/2020)

>   IDJ: Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình tài chính, thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty (31/08/2020)

>   TNG: Báo cáo kết quả trái phiếu chuyển đổi (28/08/2020)

>   CTG: Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 (27/08/2020)

>   ANC11607: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với trái phiếu ANC11607 (25/08/2020)

>   ANC11601: Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với trái phiếu ANC11601 (25/08/2020)

>   DPG: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (25/08/2020)

>   IDJ: Kết quả phát hành gói trái phiếu IBond_2020.22.20 (25/08/2020)

>   TNG: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu lần 2 (24/08/2020)