Tin Tức

Thứ Sáu, 25/09/2020 10:39

KDC ước lãi 36 tỷ đồng từ bánh trung thu

Quý 3/2020 đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) trên thị trường snacking với sản phẩm bánh trung thu thương hiệu Kingdom. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu của KDC.

Dự kiến mùa trung thu năm nay, bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp 160 tỷ đồng vào doanh thu và 36 tỷ đồng lợi nhuận cho KDC.

Về kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của KDC trong 9 tháng đầu 2020 ước đạt 5,960 tỷ đồng và 261 tỷ đồng, lần lượt tăng 17.3% và 56.6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được đóng góp bởi mức tăng trưởng của ngành dầu.

Đối với ngành kem, tuy doanh thu có sự sụt giảm khi sức tiêu thụ thị trường chung gặp khó vì Covid-19, thị phần của Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Kido Foods, UPCoM: KDF) vẫn tăng từ mức 41.4% năm 2019 lên 43.5% năm 2020, theo số liệu từ Euromonitor. Trong đó, hai thương hiệu Merino và Celano lần lượt chiếm 24.8% và 17.4% thị phần. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của KDF dự kiến vẫn tăng trưởng 14.8%.

Trong ngành dầu, Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) ước đạt doanh thu thuần 3,547 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) ước doanh thu đạt 1,913 tỷ đồng, lần lượt tăng 30.2% và 4.1% so cùng kỳ.

Về TAC, lợi nhuận gộp doanh nghiệp 9 tháng năm 2020 ước tăng 24.5% so cùng kỳ. Tuy nhiên, giá dầu nguyên vật liệu tăng lên so với năm trước khiến biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 15.3% xuống còn 14.6%. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu 2020 của TAC ước đạt 154.5 tỷ đồng, tăng 52.3% so cùng kỳ.

Trong khi đó, VOC ước đạt 51 tỷ đồng lợi nhuận gộp sau 9 tháng kinh doanh, tăng gần 238% so cùng kỳ, và lãi trước thuế ước đạt 181 tỷ đồng, tăng 32.5%.

Thừa Vân

FILI

Các tin tức khác

>   BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (25/09/2020)

>   CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (25/09/2020)

>   IR Awards 2020 - Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 (28/09/2020)

>   SNZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (24/09/2020)

>   TV1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (24/09/2020)

>   TBD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (24/09/2020)

>   BCG: Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và link điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị (24/09/2020)

>   CTD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 (24/09/2020)

>   CTD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược thuộc HĐQT (24/09/2020)

>   JVC: Link công bố tài liệu sửa đổi, bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (24/09/2020)