Tin Tức

Thứ Năm, 24/09/2020 17:43

ATB bị cưỡng chế vì chậm nộp thuế

Ngày 24/09, CTCP An Thịnh (UPCoM: ATB) vừa công bố quyết định của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

ATB cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, các hoạt động xây dựng của tỉnh cũng như các đối tác khách hàng sụt giảm mạnh. Doanh thu của ATB suy yếu nghiêm trọng, trong khi công nợ với khách hàng chưa thu hồi được.

Những khó khăn chồng chất đã khiến Công ty chưa thể nộp các khoản thuế đúng thời gian quy định. 

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng để thi hành quyết định hành chính thuế về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với ATB, hiệu lực trong vòng 1 năm (từ 21/09/2020 - 20/09/2021).

Theo đó, số hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế được thông báo gồm:


Nguồn: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng nếu sử dụng từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (21/09/2020).

Duy Na

FILI

Các tin tức khác

>   CPW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (24/09/2020)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/09/2020 (24/09/2020)

>   SPV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia (24/09/2020)

>   PYU: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (24/09/2020)

>   BBH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (24/09/2020)

>   PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (24/09/2020)

>   TST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (24/09/2020)

>   FCN: Thông báo về dự án mới trúng thầu tháng 9/2020 (24/09/2020)

>   DNE: Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 (24/09/2020)

>   FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23/09/2020 (24/09/2020)