Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 16:59

VND: Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công  ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200803_20200803 - VND - CBTT giao dich voi ben co lien quan.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   SDG: Nguyễn Văn Cường - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 305,065 CP (03/08/2020)

>   SDG: Lưu Thị Lan - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3,000 CP (03/08/2020)

>   SDG: Quách Thu Hồng - Quyền Kế toán trưởng - đăng ký bán 3,000 CP (03/08/2020)

>   NDN: Trần Viết Em - Thành viên BKS - đăng ký bán 17,500 CP (03/08/2020)

>   PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP (03/08/2020)

>   TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 46,500 CP (03/08/2020)

>   SIG: Nguyễn Khắc Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 2,780,000 CP (03/08/2020)

>   AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CREED INVESTMENTS VN-1 LTD (03/08/2020)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/08/2020 (03/08/2020)

>   CTG: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 (03/08/2020)