Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 14:57

VCSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200803_20200803-VCSC-CBTT giao dich mua lai co phieu cua nha nvien nghi viec.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   HSA: Lê Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,100 CP (03/08/2020)

>   EME: Phạm Thị Hồng không còn là cổ đông lớn (03/08/2020)

>   Cựu lãnh đạo TTB bán ra 2.5 triệu cp sau miễn nhiệm mọi chức vụ (03/08/2020)

>   BMF: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 443,500 CP (03/08/2020)

>   KHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/08/2020)

>   PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tược (03/08/2020)

>   DAG: Tổng Giám đốc mua vào gần 3 triệu cp (03/08/2020)

>   DCF: Lê Thị Nguyệt Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 45,379 CP (03/08/2020)

>   VNDS: Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan (03/08/2020)

>   HBE: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (03/08/2020)