Tin Tức

Thứ Ba, 04/08/2020 17:22

VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ 2 đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ 2 đợt 1 năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200804 - VCI - BC Ket Qua Phat Hanh TP Ky 2 Dot 1 Nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   AAA: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (04/08/2020)

>   Tháng Bảy: Trái phiếu Chính phủ giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn (03/08/2020)

>   IDJ: Kết quả phát hành các gói trái phiếu IBond_2020.14.10, IBond_2020.15.10, IBond_2020.16.10, IBond_2020.17.10, IBond_2020.18.10. (31/07/2020)

>   SAM: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   DPG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   CII: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   THI: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (29/07/2020)

>   VCP: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ báo cáo 01/01/2020 đến 30/06/2020 (28/07/2020)

>   ACBS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 1 năm 2020 (27/07/2020)

>   GEG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (27/07/2020)