Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 14:07

EME: Phạm Thị Hồng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hồng- Mã chứng khoán: EME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 280,677 CP (tỷ lệ 7.42%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 120,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160,677 CP (tỷ lệ 4.25%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/07/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   Cựu lãnh đạo TTB bán ra 2.5 triệu cp sau miễn nhiệm mọi chức vụ (03/08/2020)

>   BMF: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 443,500 CP (03/08/2020)

>   KHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/08/2020)

>   PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tược (03/08/2020)

>   DAG: Tổng Giám đốc mua vào gần 3 triệu cp (03/08/2020)

>   DCF: Lê Thị Nguyệt Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 45,379 CP (03/08/2020)

>   VNDS: Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan (03/08/2020)

>   HBE: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (03/08/2020)

>   BNW: Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2,707,533 CP (03/08/2020)

>   BNW: Lưu Xuân Tâm - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP (03/08/2020)