Tin Tức

Thứ Tư, 05/08/2020 11:20

CGV: Phan Thanh Liêm - Giám đốc - đã mua 131,250 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Liêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: CGV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 131,250 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 131,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 131,250 CP (tỷ lệ 1.38%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   DCF: Lê Trung Hiếu - Thành viên BKS - đã bán 7,854 CP (05/08/2020)

>   DCF: Bùi Hà Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 23,410 CP (05/08/2020)

>   MSH: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Phạm Thị Sông Ngân (05/08/2020)

>   LDP: Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (05/08/2020)

>   Chứng khoán Thiên Việt chi trăm tỷ đồng góp vốn vào TVAM (05/08/2020)

>   PYN Elite Fund chính thức trở thành cổ đông lớn của CMG (05/08/2020)

>   NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 190,000 CP (05/08/2020)

>   PTH: Trần Mai Phương - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP (05/08/2020)

>   TJC: Công ty CP TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 26,900 CP (05/08/2020)

>   Một cổ đông lớn thoái sạch vốn tại TSJ (05/08/2020)