Tin Tức

Thứ Ba, 04/08/2020 16:11

ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 11/09/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

HNX

Các tin tức khác

>   PTD: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (04/08/2020)

>   DC2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (04/08/2020)

>   PPE: Báo cáo tài chính Văn phòng quý 2 năm 2020 và giải trình (04/08/2020)

>   PPE: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (04/08/2020)

>   CII báo lãi ròng quý 2 giảm hơn 60% so cùng kỳ (05/08/2020)

>   DDG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (04/08/2020)

>   PPY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (04/08/2020)

>   SAF: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,391,344 CP (04/08/2020)

>   HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (04/08/2020)

>   DNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (04/08/2020)