Tin Tức

Thứ Ba, 04/08/2020 17:05

AAA: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200804_20200804 - AAA - Bao cao tinh hinh than toan goc va lai trai phieu.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   Tháng Bảy: Trái phiếu Chính phủ giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn (03/08/2020)

>   IDJ: Kết quả phát hành các gói trái phiếu IBond_2020.14.10, IBond_2020.15.10, IBond_2020.16.10, IBond_2020.17.10, IBond_2020.18.10. (31/07/2020)

>   SAM: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   DPG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   CII: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   THI: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (29/07/2020)

>   VCP: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ báo cáo 01/01/2020 đến 30/06/2020 (28/07/2020)

>   ACBS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 1 năm 2020 (27/07/2020)

>   GEG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (27/07/2020)

>   BVS: CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp (22/07/2020)